Skip to main content

Buri značenje

šta znači Buri

Na latinici: Definicija i značenje reči Buri (hol. boer) „seljaci", stanovnici Juhe. Afrike holandskog porekla

Reč Buri sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (хол. боер) „сељаци", становници Јухе. Африке холандског порекла


Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačkog udružen...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, ra...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Ar...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b