Skip to main content

Buri

Šta znači Buri


Buri značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Buri (od holandske reči: boer) „seljaci", stanovnici Juhe. Afrike holandskog porekla

Reč Buri napisana unazad: irub

Buri se sastoji od 4 slova.

sta je Buri

Slično:
Šta znači Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačk...
Šta znači Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Šta znači Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora...
Šta znači Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanin...
Šta znači Burnonit olovna i bakarna ruda ....