Skip to main content

Buridanov magarac značenje

šta znači Buridanov magarac

Na latinici: Definicija i značenje reči Buridanov magarac fil. čuveni primer za nemogućnost slobodne volje, koji se pripi-suje francuskom sholastičkom filozofu Žanu Buridanu (1300—1358): gladan magarac koji stoji između dva potpuno jednaka i podjednako od sebe udaljena snopa sena mora neminovno skapati od gladi, pošto se, zbog potpune jednakosti i ravnoteže pobuda ne može odlučiti da priđe nijednom od ova dva snopa.

Reč Buridanov magarac sastoji se od 17 slova.

На Ћирилици: фил. чувени пример за немогућност слободне воље, који се припи-сује француском схоластичком филозофу Жану Буридану (1300—1358): гладан магарац који стоји између два потпуно једнака и подједнако од себе удаљена снопа сена мора неминовно скапати од глади, пошто се, због потпуне једнакости и равнотеже побуда не може одлучити да приђе ниједном од ова два снопа.


Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačkog udružen...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, ra...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Ar...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b