Skip to main content

Buridanov magarac značenje

Šta znači Buridanov magarac


Buridanov magarac

latinica:

Definicija i značenje reči Buridanov magarac fil. čuveni primer za nemogućnost slobodne volje, koji se pripisuje francuskom sholastičkom filozofu Žanu Buridanu (1300—1358): gladan magarac koji stoji između dva potpuno jednaka i podjednako od sebe udaljena snopa sena mora neminovno skapati od gladi, pošto se, zbog potpune jednakosti i ravnoteže pobuda ne može odlučiti da priđe nijednom od ova dva snopa.

Reč Buridanov magarac napisana unazad: caragam vonadirub

Buridanov magarac se sastoji od 17 slova.

sta je Buridanov magarac

Slično:
Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačk...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanin...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b