Skip to main content

Burka značenje

šta znači Burka

Na latinici: Definicija i značenje reči Burka (rus. burka, pere. barak) čupav krzne-ni kaput bez rukava, sa dlakom okrenutom napolje i oborenom tako da se voda ne može zadržavati (nose ga svi kavkaski narodi).

Reč Burka sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (рус. бурка, пере. барак) чупав крзне-ни капут без рукава, са длаком окренутом напоље и обореном тако да се вода не може задржавати (носе га сви кавкаски народи).


Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačkog udružen...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, ra...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Ar...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b