Skip to main content

Burka

Šta znači Burka


Burka značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Burka (rus. burka, pere. barak) čupav krzneni kaput bez rukava, sa dlakom okrenutom napolje i oborenom tako da se voda ne može zadržavati (nose ga svi kavkaski narodi).

Reč Burka napisana unazad: akrub

Burka se sastoji od 5 slova.

sta je Burka

Slično:
Šta znači Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačk...
Šta znači Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Šta znači Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora...
Šta znači Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanin...
Šta znači Burnonit olovna i bakarna ruda ....