Skip to main content

Burlak značenje

šta znači Burlak

Na latinici: Definicija i značenje reči Burlak (rus. burlak) seljak koji traži posla van svoga mesta, pečalbar, naročito kao lađarski radnik na Volgi.

Reč Burlak sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (рус. бурлак) сељак који тражи посла ван свога места, печалбар, нарочито као лађарски радник на Волги.


Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačkog udružen...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, ra...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Ar...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b