Skip to main content

Burlak

Šta znači Burlak


Burlak značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Burlak (rus. burlak) seljak koji traži posla van svoga mesta, pečalbar, naročito kao lađarski radnik na Volgi.

Reč Burlak napisana unazad: kalrub

Burlak se sastoji od 6 slova.

sta je Burlak

Slično:
Šta znači Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačk...
Šta znači Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Šta znači Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora...
Šta znači Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanin...
Šta znači Burnonit olovna i bakarna ruda ....