Skip to main content

Burleska značenje

Šta znači Burleska


Burleska

latinica:

Definicija i značenje reči Burleska (od latinske reči: burra, od italijanske reči: burla, burlesco, od francuske reči: burlesque) poet. šaljivo prikazivanje velikih i ozbiljnih stvari, šala, lakrdija; muzički komad humorističkog karaktera; veseo i nestašan muzički komad za ples

Reč Burleska napisana unazad: akselrub

Burleska se sastoji od 8 slova.

sta je Burleska

Slično:
Šta znači Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačk...
Šta znači Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Šta znači Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora...
Šta znači Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanin...
Šta znači Burnonit olovna i bakarna ruda ....