Skip to main content

Burleska značenje

šta znači Burleska

Na latinici: Definicija i značenje reči Burleska (od latinske reči: burra,od italijanske reči: burla, burlesco,od francuske reči: burlesque) poet. šaljivo prikazivanje velikih i ozbiljnih stvari, šala, lakr-dija; muzički komad humorističkog karaktera; veseo i nestašan muzički komad za ples

Reč Burleska sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. бурра, итал. бурла, бурлесцо, фр. бурлесqуе) поет. шаљиво приказивање великих и озбиљних ствари, шала, лакр-дија; музички комад хумористичког карактера; весео и несташан музички комад за плес


Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačkog udružen...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, ra...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Ar...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b