Skip to main content

Burleskni

Šta znači Burleskni


Burleskni značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Burleskni (od francuske reči: burlesque) smešan, šaljiv, nakaradan, lakrdijaški.

Reč Burleskni napisana unazad: inkselrub

Burleskni se sastoji od 9 slova.

sta je Burleskni

Slično:
Šta znači Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačk...
Šta znači Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Šta znači Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora...
Šta znači Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanin...
Šta znači Burnonit olovna i bakarna ruda ....