Skip to main content

Burleskni značenje

šta znači Burleskni

Na latinici: Definicija i značenje reči Burleskni (fr. burlesque) smešan, šaljiv, nakaradan, lakrdijaški.

Reč Burleskni sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. бурлесqуе) смешан, шаљив, накарадан, лакрдијашки.


Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačkog udružen...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, ra...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Ar...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b