Skip to main content

Burleta značenje

šta znači Burleta

Na latinici: Definicija i značenje reči Burleta (ital. burletta) mala vesela igra, mala burleska.

Reč Burleta sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. бурлетта) мала весела игра, мала бурлеска.


Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačkog udružen...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, ra...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Ar...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b