Skip to main content

Burma značenje

šta znači Burma

Na latinici: Definicija i značenje reči Burma (tur. burma od burmak zavrteti, usukati) 1. jednostavan prsten bez ukrasnog kamenja, venčani prsten, vitica; 2. zavrtanj, šraf.

Reč Burma sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур. бурма од бурмак завртети, усукати) 1. једноставан прстен без украсног камења, венчани прстен, витица; 2. завртањ, шраф.


Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačkog udružen...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, ra...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Ar...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b