Skip to main content

Burma

Šta znači Burma


Burma značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Burma (od turske reči: burma od burmak zavrteti, usukati) 1. jednostavan prsten bez ukrasnog kamenja, venčani prsten, vitica; 2. zavrtanj, šraf.

Reč Burma napisana unazad: amrub

Burma se sastoji od 5 slova.

sta je Burma

Slično:
Šta znači Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačk...
Šta znači Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Šta znači Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora...
Šta znači Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanin...
Šta znači Burnonit olovna i bakarna ruda ....