Skip to main content

Burmut

Šta znači Burmut


Burmut značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Burmut (od turske reči: burunotu) sitan duvan i dr. za ušmrkivanje.

Reč Burmut napisana unazad: tumrub

Burmut se sastoji od 6 slova.

sta je Burmut

Slično:
Šta znači Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačk...
Šta znači Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Šta znači Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora...
Šta znači Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanin...
Šta znači Burnonit olovna i bakarna ruda ....