Skip to main content

Burmut značenje

šta znači Burmut

Na latinici: Definicija i značenje reči Burmut (tur. burunotu) sitan duvan i dr. za ušmrkivanje.

Reč Burmut sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (тур. буруноту) ситан дуван и др. за ушмркивање.


Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačkog udružen...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, ra...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Ar...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b