Skip to main content

Burnetizirati

Šta znači Burnetizirati


Burnetizirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Burnetizirati (eng. burner) natopiti drvo u rastvoru hlorcinka i time ga učiniti otpornim prema truljenju.

Reč Burnetizirati napisana unazad: itarizitenrub

Burnetizirati se sastoji od 13 slova.

sta je Burnetizirati

Slično:
Šta znači Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačk...
Šta znači Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Šta znači Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora...
Šta znači Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanin...
Šta znači Burnonit olovna i bakarna ruda ....