Skip to main content

Burnetizirati značenje

šta znači Burnetizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Burnetizirati (eng. burner) natopiti drvo u rastvoru hlor-cinka i time ga učiniti otpornim prema truljenju.

Reč Burnetizirati sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (енг. бурнер) натопити дрво у раствору хлор-цинка и тиме га учинити отпорним према труљењу.


Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačkog udružen...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, ra...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Ar...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b