Skip to main content

Burze muskoze

Šta znači Burze muskoze


Burze muskoze značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Burze muskoze (od latinske reči: bursae muscosae) pl. medicina: sluzne kesice.

Reč Burze muskoze napisana unazad: ezoksum ezrub

Burze muskoze se sastoji od 13 slova.

sta je Burze muskoze

Slično:
Šta znači Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačk...
Šta znači Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Šta znači Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora...
Šta znači Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanin...
Šta znači Burnonit olovna i bakarna ruda ....