Skip to main content

Burze muskoze značenje

šta znači Burze muskoze

Na latinici: Definicija i značenje reči Burze muskoze (od latinske reči: bursae muscosae) pl.medicina: sluzne kesice.

Reč Burze muskoze sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. бурсае мусцосае) пл. мед. слузне кесице.


Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačkog udružen...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, ra...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Ar...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b