Skip to main content

Buržuj

Šta znači Buržuj


Buržuj značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Buržuj (od francuske reči: bourgeois, od bourg varoš ili selo pod okriljem grada, zamka, tvrđave, nemački Burg; v. burg) 1. prvobitno: (francuski) građanin ili stanovnik grada za razliku od kmeta, seljaka i plemića; 2. pripadnik buržoaske klase (v. buržoazija 2); 3. malograđanin, ćifta (u ovom značenju više je u upotrebi buržuj).

Reč Buržuj napisana unazad: južrub

Buržuj se sastoji od 6 slova.

sta je Buržuj

Slično:
Šta znači Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačk...
Šta znači Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Šta znači Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora...
Šta znači Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanin...
Šta znači Burnonit olovna i bakarna ruda ....