Skip to main content

Buržuj značenje

šta znači Buržuj

Na latinici: Definicija i značenje reči Buržuj (fr. bourgeois, od bourg varoš ili selo pod okriljem grada, zamka, tvrđave, nemački Burg; v. burg) 1. prvobitno: (francuski) građanin ili stanovnik grada za razliku od kmeta, seljaka i plemića; 2. pripadnik buržoaske klase (v. buržoazija 2); 3. malograđanin, ćifta (u ovom značenju više je u upotrebi buržuj).

Reč Buržuj sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. боургеоис, од боург варош или село под окриљем града, замка, тврђаве, немачки Бург; в. бург) 1. првобитно: (француски) грађанин или становник града за разлику од кмета, сељака и племића; 2. припадник буржоаске класе (в. буржоазија 2); 3. малограђанин, ћифта (у овом значењу више је у употреби буржуј).


Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačkog udružen...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, ra...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Ar...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b