Skip to main content

Buržoazija značenje

šta znači Buržoazija

Na latinici: Definicija i značenje reči Buržoazija (fr. bourgeoisie, bourg, od latinske reči: burgus;isto znači i buržoa) 1. prvobitno: naziv za građanstvo nasuprot višim staležima feudalnog društva (plemstvu i sveštenstvu). S ekonomskim jačanjem buržoazije jača i njen politički položaj: ona ukida feudalne društvo i sama uzima vlast; 2. danas: sav onaj deo društva koji živi od eksploatacije najamnih radnika i siro-mašnih radnih seljaka koji deo društva, prema tome, čini u ekonomskim odnosima jednu društvenu klasu, kapitalističku, nasuprot radničkoj klasi — proletarijatu. Engels: „Današnji kapitalistički način proizvodnje ima za pretpostavku postojanje dveju društvenih klasa; s jedne strane kapitalista, koji poseduju sredstva proizvodnje i života, i s druge strane proletera, koji isključeni iz ovog posedovanja imaju da prodaju samo jednu jedinu robu: svoju radnu snagu."

Reč Buržoazija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. боургеоисие, боург, нлат. бургус; уп. буржоа) 1. првобитно: назив за грађанство насупрот вишим сталежима феудалног друштва (племству и свештенству). С економским јачањем буржоазије јача и њен политички положај: она укида феудалне друштво и сама узима власт; 2. данас: сав онај део друштва који живи од експлоатације најамних радника и сиро-машних радних сељака који део друштва, према томе, чини у економским односима једну друштвену класу, капиталистичку, насупрот радничкој класи — пролетаријату. Енгелс: „Данашњи капиталистички начин производње има за претпоставку постојање двеју друштвених класа; с једне стране капиталиста, који поседују средства производње и живота, и с друге стране пролетера, који искључени из овог поседовања имају да продају само једну једину робу: своју радну снагу."


Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačkog udružen...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, ra...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Ar...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b