Skip to main content

Buržujka značenje

šta znači Buržujka

Na latinici: Definicija i značenje reči Buržujka građanka, varošanka; imućna žena, gazdaška žena; ćiftinica.

Reč Buržujka sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: грађанка, варошанка; имућна жена, газдашка жена; ћифтиница.


Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačkog udružen...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, ra...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Ar...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b