Skip to main content

Buržujka

Šta znači Buržujka


Buržujka značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Buržujka građanka, varošanka; imućna žena, gazdaška žena; ćiftinica.

Reč Buržujka napisana unazad: akjužrub

Buržujka se sastoji od 8 slova.

sta je Buržujka

Slično:
Šta znači Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačk...
Šta znači Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Šta znači Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora...
Šta znači Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanin...
Šta znači Burnonit olovna i bakarna ruda ....