Skip to main content

Ciklički značenje

Šta znači Ciklički

Na latinici: Definicija i značenje reči Ciklički (od grčke reči: kyklos) kružni, koji se vraća u krug, koji se pravilno ponavlja; ciklič-ke forme muz. oblici koji se sastoje iz više stavova koji su rađeni po utvrćenim pravilima, npr. simfonija, sonata itd.; ciklički pesnici v. ciklici.

Reč Ciklički napisana unazad: ikčilkic

Ciklički se sastoji od 8 slova.

Šta je Ciklički

На Ћирилици: (грч. кyклос) кружни, који се враћа у круг, који се правилно понавља; циклич-ке форме муз. облици који се састоје из више ставова који су рађени по утврћеним правилима, нпр. симфонија, соната итд.; циклички песници в. циклици.

Slično: 
Cikcak linija izlomljena u kratkim i oštrim zavojci-ma; vijugast, zavojit...
Ciklus 1. krug, kolo, zaokruže-na celina; 2. niz spisa, predavanja, pesama ...
Ciklotron fil. elektromagnetni aparat koji proizvodi naelektrisane čestice ve...
Ciklotimija med. vrsta ludila sa naizmeničnim jačim ili slabijim, stanjima razd...
Ciklostil mašina za umnožavanje pisama i raznih dopisa....
Cikloskop naprava za obeležavanje železničkih krivina....
Sve reči na slovo c