Skip to main content

Ciklotron značenje

Šta znači Ciklotron

Na latinici: Definicija i značenje reči Ciklotron (od grčke reči: kyklos, elektron = elektron) fil. elektromagnetni aparat koji proizvodi naelektrisane čestice veoma velike brzine (progone, elektrone i alfa-česti-ce), koje imaju svojstvo da vrše hemijske transmutacije,to jest pretvaranje jednog hemijskog elementa u drugi, i razbija atom-ska jezgra.

Reč Ciklotron napisana unazad: nortolkic

Ciklotron se sastoji od 9 slova.

Šta je Ciklotron

На Ћирилици: (грч. кyклос, електрон = електрон) фил. електромагнетни апарат који производи наелектрисане честице веома велике брзине (прогоне, електроне и алфа-чести-це), које имају својство да врше хемијске трансмутације, тј. претварање једног хемијског елемента у други, и разбија атом-ска језгра.

Slično: 
Cikcak linija izlomljena u kratkim i oštrim zavojci-ma; vijugast, zavojit...
Ciklus 1. krug, kolo, zaokruže-na celina; 2. niz spisa, predavanja, pesama ...
Ciklotron fil. elektromagnetni aparat koji proizvodi naelektrisane čestice ve...
Ciklotimija med. vrsta ludila sa naizmeničnim jačim ili slabijim, stanjima razd...
Ciklostil mašina za umnožavanje pisama i raznih dopisa....
Cikloskop naprava za obeležavanje železničkih krivina....
Sve reči na slovo c