Skip to main content

Ciklostil značenje

Šta znači Ciklostil

Na latinici: Definicija i značenje reči Ciklostil (od grčke reči: kyklos, stil) mašina za umnožavanje pisama i raznih dopisa.

Reč Ciklostil napisana unazad: litsolkic

Ciklostil se sastoji od 9 slova.

Šta je Ciklostil

На Ћирилици: (грч. кyклос, стил) машина за умножавање писама и разних дописа.

Slično: 
Cikcak linija izlomljena u kratkim i oštrim zavojci-ma; vijugast, zavojit...
Ciklus 1. krug, kolo, zaokruže-na celina; 2. niz spisa, predavanja, pesama ...
Ciklotron fil. elektromagnetni aparat koji proizvodi naelektrisane čestice ve...
Ciklotimija med. vrsta ludila sa naizmeničnim jačim ili slabijim, stanjima razd...
Ciklostil mašina za umnožavanje pisama i raznih dopisa....
Cikloskop naprava za obeležavanje železničkih krivina....
Sve reči na slovo c