Skip to main content

Ciklotimija značenje

Šta znači Ciklotimija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ciklotimija (od grčke reči: kyklos, thymos srce, duša)medicina: vrsta ludila sa naizmeničnim jačim ili slabijim, stanjima razdraženosti i duboke potištenosti.

Reč Ciklotimija napisana unazad: ajimitolkic

Ciklotimija se sastoji od 11 slova.

Šta je Ciklotimija

На Ћирилици: (грч. кyклос, тхyмос срце, душа) мед. врста лудила са наизменичним јачим или слабијим, стањима раздражености и дубоке потиштености.

Slično: 
Cikcak linija izlomljena u kratkim i oštrim zavojci-ma; vijugast, zavojit...
Ciklus 1. krug, kolo, zaokruže-na celina; 2. niz spisa, predavanja, pesama ...
Ciklotron fil. elektromagnetni aparat koji proizvodi naelektrisane čestice ve...
Ciklotimija med. vrsta ludila sa naizmeničnim jačim ili slabijim, stanjima razd...
Ciklostil mašina za umnožavanje pisama i raznih dopisa....
Cikloskop naprava za obeležavanje železničkih krivina....
Sve reči na slovo c