Skip to main content

Cikloskop značenje

Šta znači Cikloskop

Na latinici: Definicija i značenje reči Cikloskop (od grčke reči: kyklos, skopeo posmatram) naprava za obeležavanje železničkih krivina.

Reč Cikloskop napisana unazad: poksolkic

Cikloskop se sastoji od 9 slova.

Šta je Cikloskop

На Ћирилици: (грч. кyклос, скопео посматрам) направа за обележавање железничких кривина.

Slično: 
Cikcak linija izlomljena u kratkim i oštrim zavojci-ma; vijugast, zavojit...
Ciklus 1. krug, kolo, zaokruže-na celina; 2. niz spisa, predavanja, pesama ...
Ciklotron fil. elektromagnetni aparat koji proizvodi naelektrisane čestice ve...
Ciklotimija med. vrsta ludila sa naizmeničnim jačim ili slabijim, stanjima razd...
Ciklostil mašina za umnožavanje pisama i raznih dopisa....
Cikloskop naprava za obeležavanje železničkih krivina....
Sve reči na slovo c