Skip to main content

Ciklobal značenje

Šta znači Ciklobal

Na latinici: Definicija i značenje reči Ciklobal (bicikl,od nemačke reči: Ball) sportska biciklistička igra loptom, slična fudbalu ili rukometu; igrači sedeći na biciklima udaraju točkovima i glavom loptu; vratar sme braniti gol i rukama.

Reč Ciklobal napisana unazad: labolkic

Ciklobal se sastoji od 8 slova.

Šta je Ciklobal

На Ћирилици: (бицикл, нем. Балл) спортска бициклистичка игра лоптом, слична фудбалу или рукомету; играчи седећи на бициклима ударају точковима и главом лопту; вратар сме бранити гол и рукама.

Slično: 
Cikcak linija izlomljena u kratkim i oštrim zavojci-ma; vijugast, zavojit...
Ciklus 1. krug, kolo, zaokruže-na celina; 2. niz spisa, predavanja, pesama ...
Ciklotron fil. elektromagnetni aparat koji proizvodi naelektrisane čestice ve...
Ciklotimija med. vrsta ludila sa naizmeničnim jačim ili slabijim, stanjima razd...
Ciklostil mašina za umnožavanje pisama i raznih dopisa....
Cikloskop naprava za obeležavanje železničkih krivina....
Sve reči na slovo c