Skip to main content

Cikloida značenje

Šta znači Cikloida

Na latinici: Definicija i značenje reči Cikloida (od grčke reči: kyklos eidos vid, oblik) matematika: točkanica.

Reč Cikloida napisana unazad: adiolkic

Cikloida se sastoji od 8 slova.

Šta je Cikloida

На Ћирилици: (грч. кyклос еидос вид, облик) мат. точканица.

Slično: 
Cikcak linija izlomljena u kratkim i oštrim zavojci-ma; vijugast, zavojit...
Ciklus 1. krug, kolo, zaokruže-na celina; 2. niz spisa, predavanja, pesama ...
Ciklotron fil. elektromagnetni aparat koji proizvodi naelektrisane čestice ve...
Ciklotimija med. vrsta ludila sa naizmeničnim jačim ili slabijim, stanjima razd...
Ciklostil mašina za umnožavanje pisama i raznih dopisa....
Cikloskop naprava za obeležavanje železničkih krivina....
Sve reči na slovo c