Skip to main content

Ciklometrija značenje

Šta znači Ciklometrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ciklometrija (od grčke reči: kyklos, metria merenje) geom. merenje kruga,to jest svi obrasci (formule) koji prikazuju odnose kružnih lukova prema pravim linijama koje im pripadaju.

Reč Ciklometrija napisana unazad: ajirtemolkic

Ciklometrija se sastoji od 12 slova.

Šta je Ciklometrija

На Ћирилици: (грч. кyклос, метриа мерење) геом. мерење круга, тј. сви обрасци (формуле) који приказују односе кружних лукова према правим линијама које им припадају.

Slično: 
Cikcak linija izlomljena u kratkim i oštrim zavojci-ma; vijugast, zavojit...
Ciklus 1. krug, kolo, zaokruže-na celina; 2. niz spisa, predavanja, pesama ...
Ciklotron fil. elektromagnetni aparat koji proizvodi naelektrisane čestice ve...
Ciklotimija med. vrsta ludila sa naizmeničnim jačim ili slabijim, stanjima razd...
Ciklostil mašina za umnožavanje pisama i raznih dopisa....
Cikloskop naprava za obeležavanje železničkih krivina....
Sve reči na slovo c