Skip to main content

Ciklona značenje

Šta znači Ciklona

Na latinici: Definicija i značenje reči Ciklona (od grčke reči: kyklos) meteor. područje niskog vazdušnog pritiska, okruženo višim pritiskom.

Reč Ciklona napisana unazad: anolkic

Ciklona se sastoji od 7 slova.

Šta je Ciklona

На Ћирилици: (грч. кyклос) метеор. подручје ниског ваздушног притиска, окружено вишим притиском.

Slično: 
Cikcak linija izlomljena u kratkim i oštrim zavojci-ma; vijugast, zavojit...
Ciklus 1. krug, kolo, zaokruže-na celina; 2. niz spisa, predavanja, pesama ...
Ciklotron fil. elektromagnetni aparat koji proizvodi naelektrisane čestice ve...
Ciklotimija med. vrsta ludila sa naizmeničnim jačim ili slabijim, stanjima razd...
Ciklostil mašina za umnožavanje pisama i raznih dopisa....
Cikloskop naprava za obeležavanje železničkih krivina....
Sve reči na slovo c