Skip to main content

čikoš značenje

Šta znači čikoš

Na latinici: Definicija i značenje reči čikoš (mađ. csikbs) čuvar konja, konjušar.

Reč čikoš napisana unazad: šokič

čikoš se sastoji od 5 slova.

Šta je čikoš

На Ћирилици: (мађ. цсикбс) чувар коња, коњушар.

Slično: 
Cikcak linija izlomljena u kratkim i oštrim zavojci-ma; vijugast, zavojit...
Ciklus 1. krug, kolo, zaokruže-na celina; 2. niz spisa, predavanja, pesama ...
Ciklotron fil. elektromagnetni aparat koji proizvodi naelektrisane čestice ve...
Ciklotimija med. vrsta ludila sa naizmeničnim jačim ili slabijim, stanjima razd...
Ciklostil mašina za umnožavanje pisama i raznih dopisa....
Cikloskop naprava za obeležavanje železničkih krivina....
Sve reči na slovo cz