Skip to main content

čikoš značenje

šta znači čikoš

Na latinici: Definicija i značenje reči čikoš (mađ. csikbs) čuvar konja, konjušar.

Reč čikoš sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (мађ. цсикбс) чувар коња, коњушар.


Cikcak linija izlomljena u kratkim i oštrim zavojci-ma; vijugast, zavojit...
Ciklus 1. krug, kolo, zaokruže-na celina; 2. niz spisa, predavanja, pesama ...
Ciklotron fil. elektromagnetni aparat koji proizvodi naelektrisane čestice ve...
Ciklotimija med. vrsta ludila sa naizmeničnim jačim ili slabijim, stanjima razd...
Ciklostil mašina za umnožavanje pisama i raznih dopisa....
Cikloskop naprava za obeležavanje železničkih krivina....
Sve reči na slovo c