Skip to main content

ćurak značenje

Šta znači ćurak

Na latinici: Definicija i značenje reči ćurak (tur. kiirk) gornji zimski kaput postavljen i opšiven krznom, bunda, kožuh.

Reč ćurak napisana unazad: karuć

ćurak se sastoji od 5 slova.

Šta je ćurak

На Ћирилици: (тур. киирк) горњи зимски капут постављен и опшивен крзном, бунда, кожух.

Slično: 
ćurčija krznar, kožuhar, zanatlija koji pravi predmete od krzna. ...
ćurtauk bolest živine koju dobiva za vreme sparivanja. ...
ćurta grudnjak, pršnjak....
ćurdija kratak krz-neni kaput; dug ženski kaput bez rukava od belog, crnog...
ćurak gornji zimski kaput postavljen i opšiven krznom, bunda, kožuh....
čuros pl. ovce sa grubom, obično crnom vunom...
Sve reči na slovo cj