Skip to main content

ćurdija značenje

šta znači ćurdija

Na latinici: Definicija i značenje reči ćurdija (pere. kiirte,od turske reči: kiirde) kratak krz-neni kaput; dug ženski kaput bez rukava od belog, crnog ili crvenog sukna.

Reč ćurdija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (пере. киирте, тур. киирде) кратак крз-нени капут; дуг женски капут без рукава од белог, црног или црвеног сукна.


ćurčija krznar, kožuhar, zanatlija koji pravi predmete od krzna. ...
ćurtauk bolest živine koju dobiva za vreme sparivanja. ...
ćurta grudnjak, pršnjak....
ćurdija kratak krz-neni kaput; dug ženski kaput bez rukava od belog, crnog...
ćurak gornji zimski kaput postavljen i opšiven krznom, bunda, kožuh....
čuros pl. ovce sa grubom, obično crnom vunom...
Sve reči na slovo c