Skip to main content

ćurdija značenje

šta znači ćurdija

Na latinici: Definicija i značenje reči ćurdija (pere. kiirte,od turske reči: kiirde) kratak krz-neni kaput; dug ženski kaput bez rukava od belog, crnog ili crvenog sukna.

Reč ćurdija napisana unazad: ćurdija i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (пере. киирте, тур. киирде) кратак крз-нени капут; дуг женски капут без рукава од белог, црног или црвеног сукна.

Slično: 
ćurčija krznar, kožuhar, zanatlija koji pravi predmete od krzna. ...
ćurtauk bolest živine koju dobiva za vreme sparivanja. ...
ćurta grudnjak, pršnjak....
ćurdija kratak krz-neni kaput; dug ženski kaput bez rukava od belog, crnog...
ćurak gornji zimski kaput postavljen i opšiven krznom, bunda, kožuh....
čuros pl. ovce sa grubom, obično crnom vunom...
Sve reči na slovo c