Skip to main content

ćurta značenje

šta znači ćurta

Na latinici: Definicija i značenje reči ćurta (tur.) grudnjak, pršnjak.

Reč ćurta sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур.) грудњак, пршњак.


ćurčija krznar, kožuhar, zanatlija koji pravi predmete od krzna. ...
ćurtauk bolest živine koju dobiva za vreme sparivanja. ...
ćurta grudnjak, pršnjak....
ćurdija kratak krz-neni kaput; dug ženski kaput bez rukava od belog, crnog...
ćurak gornji zimski kaput postavljen i opšiven krznom, bunda, kožuh....
čuros pl. ovce sa grubom, obično crnom vunom...
Sve reči na slovo c