Skip to main content

ćurtauk značenje

šta znači ćurtauk

Na latinici: Definicija i značenje reči ćurtauk (tur.) bolest živine koju dobiva za vreme sparivanja.

Reč ćurtauk napisana unazad: ćurtauk i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (тур.) болест живине коју добива за време спаривања.

Slično: 
ćurčija krznar, kožuhar, zanatlija koji pravi predmete od krzna. ...
ćurtauk bolest živine koju dobiva za vreme sparivanja. ...
ćurta grudnjak, pršnjak....
ćurdija kratak krz-neni kaput; dug ženski kaput bez rukava od belog, crnog...
ćurak gornji zimski kaput postavljen i opšiven krznom, bunda, kožuh....
čuros pl. ovce sa grubom, obično crnom vunom...
Sve reči na slovo c