Skip to main content

ćurtauk značenje

šta znači ćurtauk

Na latinici: Definicija i značenje reči ćurtauk (tur.) bolest živine koju dobiva za vreme sparivanja.

Reč ćurtauk sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (тур.) болест живине коју добива за време спаривања.


ćurčija krznar, kožuhar, zanatlija koji pravi predmete od krzna. ...
ćurtauk bolest živine koju dobiva za vreme sparivanja. ...
ćurta grudnjak, pršnjak....
ćurdija kratak krz-neni kaput; dug ženski kaput bez rukava od belog, crnog...
ćurak gornji zimski kaput postavljen i opšiven krznom, bunda, kožuh....
čuros pl. ovce sa grubom, obično crnom vunom...
Sve reči na slovo c