Skip to main content

ćurčija značenje

šta znači ćurčija

Na latinici: Definicija i značenje reči ćurčija (tur. kurkcu) krznar, kožuhar, zanatlija koji pravi predmete od krzna.

Reč ćurčija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (тур. куркцу) крзнар, кожухар, занатлија који прави предмете од крзна.


ćurčija krznar, kožuhar, zanatlija koji pravi predmete od krzna. ...
ćurtauk bolest živine koju dobiva za vreme sparivanja. ...
ćurta grudnjak, pršnjak....
ćurdija kratak krz-neni kaput; dug ženski kaput bez rukava od belog, crnog...
ćurak gornji zimski kaput postavljen i opšiven krznom, bunda, kožuh....
čuros pl. ovce sa grubom, obično crnom vunom...
Sve reči na slovo c