Skip to main content

čuros značenje

šta znači čuros

Na latinici: Definicija i značenje reči čuros (šp. churros) pl. ovce sa grubom, obično crnom vunom

Reč čuros napisana unazad: čuros i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (шп. цхуррос) пл. овце са грубом, обично црном вуном

Slično: 
ćurčija krznar, kožuhar, zanatlija koji pravi predmete od krzna. ...
ćurtauk bolest živine koju dobiva za vreme sparivanja. ...
ćurta grudnjak, pršnjak....
ćurdija kratak krz-neni kaput; dug ženski kaput bez rukava od belog, crnog...
ćurak gornji zimski kaput postavljen i opšiven krznom, bunda, kožuh....
čuros pl. ovce sa grubom, obično crnom vunom...
Sve reči na slovo c