Skip to main content

Dijabetes

Šta znači Dijabetes


Dijabetes značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Dijabetes (od grčke reči: diabamo, diabetes) medicina: šećerna bolest koja je vezana sa znatnim izlučivanjem mokraće, koja je ili normalno sastavljena (diabetes insipidus) ili ima u sebi šećera (diabetes mellitus); u težim oblicima izaziva veliko mršavljenje i malaksalost.

Reč Dijabetes napisana unazad: setebajid

Dijabetes se sastoji od 9 slova.

sta je Dijabetes

Slično:
Šta znači Dijurnist(a) dnevničar....
Šta znači Dijurna dnevna plata ili nagrada, dnevnica....
Šta znači Dijecije vot. dvodome biljke, tj. one kod kojih jedna stabla nose s...
Šta znači Dijecezan vladika ili biskup dijeceze. ...
Šta znači Dijeceza gospodarstvo, uprava, uređenje; od Dioklecijana naziv za 1...
Šta znači Dijecan sa dva doma, dvodom. ...