Skip to main content

Dijabetes značenje

šta znači Dijabetes

Na latinici: Definicija i značenje reči Dijabetes (od grčke reči: diabamo, diabetes)medicina: šećer-na bolest koja je vezana sa znatnim izlučivanjem mokraće, koja je ili normalno sastavljena (diabetes insipidus) ili ima u sebi šećera (diabetes mellitus); u težim oblicima izaziva veliko mršavljenje i malaksalost.

Reč Dijabetes sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. диабамо, диабетес) мед. шећер-на болест која је везана са знатним излучивањем мокраће, која је или нормално састављена (диабетес инсипидус) или има у себи шећера (диабетес меллитус); у тежим облицима изазива велико мршављење и малаксалост.


Dijurnist(a) dnevničar....
Dijurna dnevna plata ili nagrada, dnevnica....
Dijecije vot. dvodome biljke, tj. one kod kojih jedna stabla nose samo muške,...
Dijecezan vladika ili biskup dijeceze. ...
Dijeceza gospodarstvo, uprava, uređenje; od Dioklecijana naziv za 14 glavnih ...
Dijecan sa dva doma, dvodom. ...
Sve reči na slovo d