Skip to main content

Dijecan značenje

šta znači Dijecan

Na latinici: Definicija i značenje reči Dijecan (od grčke reči: di-, ofkos kuća, dom) sa dva doma, dvodom.

Reč Dijecan sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. ди-, офкос кућа, дом) са два дома, дводом.


Dijurnist(a) dnevničar....
Dijurna dnevna plata ili nagrada, dnevnica....
Dijecije vot. dvodome biljke, tj. one kod kojih jedna stabla nose samo muške,...
Dijecezan vladika ili biskup dijeceze. ...
Dijeceza gospodarstvo, uprava, uređenje; od Dioklecijana naziv za 14 glavnih ...
Dijecan sa dva doma, dvodom. ...
Sve reči na slovo d