Skip to main content

Dijecije značenje

šta znači Dijecije

Na latinici: Definicija i značenje reči Dijecije (od grčke reči: di-, oikos) vot. dvodome biljke,to jest one kod kojih jedna stabla nose samo muške, a druga samo ženske cvetove, npr. topola, vrba i dr.

Reč Dijecije sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. ди-, оикос) вот. дводоме биљке, тј. оне код којих једна стабла носе само мушке, а друга само женске цветове, нпр. топола, врба и др.


Dijurnist(a) dnevničar....
Dijurna dnevna plata ili nagrada, dnevnica....
Dijecije vot. dvodome biljke, tj. one kod kojih jedna stabla nose samo muške,...
Dijecezan vladika ili biskup dijeceze. ...
Dijeceza gospodarstvo, uprava, uređenje; od Dioklecijana naziv za 14 glavnih ...
Dijecan sa dva doma, dvodom. ...
Sve reči na slovo d