Skip to main content

Dijurna značenje

šta znači Dijurna

Na latinici: Definicija i značenje reči Dijurna (latinski dies dan, diurna) dnevna plata ili nagrada, dnevnica.

Reč Dijurna sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. диес дан, диурна) дневна плата или награда, дневница.


Dijurnist(a) dnevničar....
Dijurna dnevna plata ili nagrada, dnevnica....
Dijecije vot. dvodome biljke, tj. one kod kojih jedna stabla nose samo muške,...
Dijecezan vladika ili biskup dijeceze. ...
Dijeceza gospodarstvo, uprava, uređenje; od Dioklecijana naziv za 14 glavnih ...
Dijecan sa dva doma, dvodom. ...
Sve reči na slovo d