Skip to main content

Dijecezan značenje

šta znači Dijecezan

Na latinici: Definicija i značenje reči Dijecezan (od grčke reči: di-oikeo gazdujem, kućim, upravljam) vladika ili biskup (kao upravnik dijeceze; pripadnik (ili: član) dijeceze.

Reč Dijecezan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. ди-оикео газдујем, кућим, управљам) владика или бискуп (као управник дијецезе; припадник (или: члан) дијецезе.


Dijurnist(a) dnevničar....
Dijurna dnevna plata ili nagrada, dnevnica....
Dijecije vot. dvodome biljke, tj. one kod kojih jedna stabla nose samo muške,...
Dijecezan vladika ili biskup dijeceze. ...
Dijeceza gospodarstvo, uprava, uređenje; od Dioklecijana naziv za 14 glavnih ...
Dijecan sa dva doma, dvodom. ...
Sve reči na slovo d