Skip to main content

Dijurnist(a) značenje

šta znači Dijurnist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Dijurnist(a) (latinski diurnus) dnevničar.

Reč Dijurnist(a) sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. диурнус) дневничар.


Dijurnist(a) dnevničar....
Dijurna dnevna plata ili nagrada, dnevnica....
Dijecije vot. dvodome biljke, tj. one kod kojih jedna stabla nose samo muške,...
Dijecezan vladika ili biskup dijeceze. ...
Dijeceza gospodarstvo, uprava, uređenje; od Dioklecijana naziv za 14 glavnih ...
Dijecan sa dva doma, dvodom. ...
Sve reči na slovo d