Skip to main content

Dijafragma značenje

šta znači Dijafragma

Na latinici: Definicija i značenje reči Dijafragma (od grčke reči: diaphragma)anatomija: mišićna prečaga koja odvaja grudnu od trbušne duplje; bog. prepona u semenoj čauri; ot-. pokretni limeni prozorčić (blenda) za otklanjanje ivičnih zrakova kod velikih dogleda.

Reč Dijafragma sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. диапхрагма) знат. мишићна пречага која одваја грудну од трбушне дупље; бог. препона у семеној чаури; от-. покретни лимени прозорчић (бленда) за отклањање ивичних зракова код великих догледа.


Dijurnist(a) dnevničar....
Dijurna dnevna plata ili nagrada, dnevnica....
Dijecije vot. dvodome biljke, tj. one kod kojih jedna stabla nose samo muške,...
Dijecezan vladika ili biskup dijeceze. ...
Dijeceza gospodarstvo, uprava, uređenje; od Dioklecijana naziv za 14 glavnih ...
Dijecan sa dva doma, dvodom. ...
Sve reči na slovo d