Skip to main content

Dijafragma značenje

Šta znači Dijafragma


Dijafragma

latinica:

Definicija i značenje reči Dijafragma (od grčke reči: diaphragma) anatomija: mišićna prečaga koja odvaja grudnu od trbušne duplje; bog. prepona u semenoj čauri; ot. pokretni limeni prozorčić (blenda) za otklanjanje ivičnih zrakova kod velikih dogleda.

Reč Dijafragma napisana unazad: amgarfajid

Dijafragma se sastoji od 10 slova.

sta je Dijafragma

Slično:
Šta znači Dijurnist(a) dnevničar....
Šta znači Dijurna dnevna plata ili nagrada, dnevnica....
Šta znači Dijecije vot. dvodome biljke, tj. one kod kojih jedna stabla nose s...
Šta znači Dijecezan vladika ili biskup dijeceze. ...
Šta znači Dijeceza gospodarstvo, uprava, uređenje; od Dioklecijana naziv za 1...
Šta znači Dijecan sa dva doma, dvodom. ...