Skip to main content

Dijafragma značenje

šta znači Dijafragma

Na latinici: Definicija i značenje reči Dijafragma (od grčke reči: diaphragma)anatomija: mišićna prečaga koja odvaja grudnu od trbušne duplje; bog. prepona u semenoj čauri; ot-. pokretni limeni prozorčić (blenda) za otklanjanje ivičnih zrakova kod velikih dogleda.

Reč Dijafragma napisana unazad: amgarfajiD i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. диапхрагма) знат. мишићна пречага која одваја грудну од трбушне дупље; бог. препона у семеној чаури; от-. покретни лимени прозорчић (бленда) за отклањање ивичних зракова код великих догледа.

Slično: 
Dijurnist(a) dnevničar....
Dijurna dnevna plata ili nagrada, dnevnica....
Dijecije vot. dvodome biljke, tj. one kod kojih jedna stabla nose samo muške,...
Dijecezan vladika ili biskup dijeceze. ...
Dijeceza gospodarstvo, uprava, uređenje; od Dioklecijana naziv za 14 glavnih ...
Dijecan sa dva doma, dvodom. ...
Sve reči na slovo d