Skip to main content

Dijagnoza značenje

Šta znači Dijagnoza


Dijagnoza

latinica:

Definicija i značenje reči Dijagnoza (od grčke reči: diagignoskein, diagnosis) medicina: raspoznavanje i utvrđivanje kod bolesnika izvesne bolesti po njenim bitnim oznakama i pojavama.

Reč Dijagnoza napisana unazad: azongajid

Dijagnoza se sastoji od 9 slova.

sta je Dijagnoza

Slično:
Šta znači Dijurnist(a) dnevničar....
Šta znači Dijurna dnevna plata ili nagrada, dnevnica....
Šta znači Dijecije vot. dvodome biljke, tj. one kod kojih jedna stabla nose s...
Šta znači Dijecezan vladika ili biskup dijeceze. ...
Šta znači Dijeceza gospodarstvo, uprava, uređenje; od Dioklecijana naziv za 1...
Šta znači Dijecan sa dva doma, dvodom. ...