Skip to main content

Dijagnoza značenje

Šta znači Dijagnoza

Na latinici: Definicija i značenje reči Dijagnoza (od grčke reči: diagignoskein, diagnosis)medicina: raspoznavanje i utvrđivanje kod bolesnika izvesne bolesti po njenim bitnim oznakama i pojavama.

Reč Dijagnoza napisana unazad: azongajid

Dijagnoza se sastoji od 9 slova.

Šta je Dijagnoza

На Ћирилици: (грч. диагигноскеин, диагносис) мед. распознавање и утврђивање код болесника извесне болести по њеним битним ознакама и појавама.

Slično: 
Dijurnist(a) dnevničar....
Dijurna dnevna plata ili nagrada, dnevnica....
Dijecije vot. dvodome biljke, tj. one kod kojih jedna stabla nose samo muške,...
Dijecezan vladika ili biskup dijeceze. ...
Dijeceza gospodarstvo, uprava, uređenje; od Dioklecijana naziv za 14 glavnih ...
Dijecan sa dva doma, dvodom. ...
Sve reči na slovo D