Skip to main content

Dijagonala značenje

Šta znači Dijagonala


Dijagonala

latinica:

Definicija i značenje reči Dijagonala (od grčke reči: diagonia, latinski diagonalis) geometrija: duž povučena iz jednog temena ugla, četvorougla ili mnogougla u teme nesusednoga ugla; dijagonali fine vunene tkanine sa kosim šarama.

Reč Dijagonala napisana unazad: alanogajid

Dijagonala se sastoji od 10 slova.

sta je Dijagonala

Slično:
Šta znači Dijurnist(a) dnevničar....
Šta znači Dijurna dnevna plata ili nagrada, dnevnica....
Šta znači Dijecije vot. dvodome biljke, tj. one kod kojih jedna stabla nose s...
Šta znači Dijecezan vladika ili biskup dijeceze. ...
Šta znači Dijeceza gospodarstvo, uprava, uređenje; od Dioklecijana naziv za 1...
Šta znači Dijecan sa dva doma, dvodom. ...