Skip to main content

Dijagonala značenje

šta znači Dijagonala

Na latinici: Definicija i značenje reči Dijagonala (od grčke reči: diagonia, latinski diagonalis) geom. duž povučena iz jednog temena ugla, četvorougla ili mnogougla u teme nesusednoga ugla; dijagonali fine vunene tkanine sa kosim šarama.

Reč Dijagonala napisana unazad: alanogajiD i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. диагониа, лат. диагоналис) геом. дуж повучена из једног темена угла, четвороугла или многоугла у теме несуседнога угла; дијагонали фине вунене тканине са косим шарама.

Slično: 
Dijurnist(a) dnevničar....
Dijurna dnevna plata ili nagrada, dnevnica....
Dijecije vot. dvodome biljke, tj. one kod kojih jedna stabla nose samo muške,...
Dijecezan vladika ili biskup dijeceze. ...
Dijeceza gospodarstvo, uprava, uređenje; od Dioklecijana naziv za 14 glavnih ...
Dijecan sa dva doma, dvodom. ...
Sve reči na slovo d