Skip to main content

Dijagonala značenje

šta znači Dijagonala

Na latinici: Definicija i značenje reči Dijagonala (od grčke reči: diagonia, latinski diagonalis) geom. duž povučena iz jednog temena ugla, četvorougla ili mnogougla u teme nesusednoga ugla; dijagonali fine vunene tkanine sa kosim šarama.

Reč Dijagonala sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. диагониа, лат. диагоналис) геом. дуж повучена из једног темена угла, четвороугла или многоугла у теме несуседнога угла; дијагонали фине вунене тканине са косим шарама.


Dijurnist(a) dnevničar....
Dijurna dnevna plata ili nagrada, dnevnica....
Dijecije vot. dvodome biljke, tj. one kod kojih jedna stabla nose samo muške,...
Dijecezan vladika ili biskup dijeceze. ...
Dijeceza gospodarstvo, uprava, uređenje; od Dioklecijana naziv za 14 glavnih ...
Dijecan sa dva doma, dvodom. ...
Sve reči na slovo d