Skip to main content

Dijagram značenje

šta znači Dijagram

Na latinici: Definicija i značenje reči Dijagram (od grčke reči: diagraphein nacrtati, diagramma) figura ili geometrijski crtež;; crtež (ili: nacrt, skica) radi objašnjenja nekog činjeničnog stanja, radi očigled-nog predstavljanje izvesnih odnosa, gra-fičko (ili: crtežno) predstavljanje nekog stanja, statistike, razmera itd.; pre-sek, prosek, slika rada ili snage, plan; muz. note od pet linija; kod gnostičara: dva međusobno ukrštena trougla u kojima je upisano neko mistične ime boga, i koji su im služili kao amajlija (Solo-monovo slovo).

Reč Dijagram sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. диаграпхеин нацртати, диаграмма) фигура или геометријски цртеж;; цртеж (или: нацрт, скица) ради објашњења неког чињеничног стања, ради очиглед-ног представљање извесних односа, гра-фичко (или: цртежно) представљање неког стања, статистике, размера итд.; пре-сек, просек, слика рада или снаге, план; муз. ноте од пет линија; код гностичара: два међусобно укрштена троугла у којима је уписано неко мистичне име бога, и који су им служили као амајлија (Соло-моново слово).


Dijurnist(a) dnevničar....
Dijurna dnevna plata ili nagrada, dnevnica....
Dijecije vot. dvodome biljke, tj. one kod kojih jedna stabla nose samo muške,...
Dijecezan vladika ili biskup dijeceze. ...
Dijeceza gospodarstvo, uprava, uređenje; od Dioklecijana naziv za 14 glavnih ...
Dijecan sa dva doma, dvodom. ...
Sve reči na slovo d