Skip to main content

Dijagram značenje

šta znači Dijagram

Na latinici: Definicija i značenje reči Dijagram (od grčke reči: diagraphein nacrtati, diagramma) figura ili geometrijski crtež;; crtež (ili: nacrt, skica) radi objašnjenja nekog činjeničnog stanja, radi očigled-nog predstavljanje izvesnih odnosa, gra-fičko (ili: crtežno) predstavljanje nekog stanja, statistike, razmera itd.; pre-sek, prosek, slika rada ili snage, plan; muz. note od pet linija; kod gnostičara: dva međusobno ukrštena trougla u kojima je upisano neko mistične ime boga, i koji su im služili kao amajlija (Solo-monovo slovo).

Reč Dijagram napisana unazad: margajiD i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. диаграпхеин нацртати, диаграмма) фигура или геометријски цртеж;; цртеж (или: нацрт, скица) ради објашњења неког чињеничног стања, ради очиглед-ног представљање извесних односа, гра-фичко (или: цртежно) представљање неког стања, статистике, размера итд.; пре-сек, просек, слика рада или снаге, план; муз. ноте од пет линија; код гностичара: два међусобно укрштена троугла у којима је уписано неко мистичне име бога, и који су им служили као амајлија (Соло-моново слово).

Slično: 
Dijurnist(a) dnevničar....
Dijurna dnevna plata ili nagrada, dnevnica....
Dijecije vot. dvodome biljke, tj. one kod kojih jedna stabla nose samo muške,...
Dijecezan vladika ili biskup dijeceze. ...
Dijeceza gospodarstvo, uprava, uređenje; od Dioklecijana naziv za 14 glavnih ...
Dijecan sa dva doma, dvodom. ...
Sve reči na slovo d