Skip to main content

Dijagram značenje

Šta znači Dijagram


Dijagram

latinica:

Definicija i značenje reči Dijagram (od grčke reči: diagraphein nacrtati, diagramma) figura ili geometrijski crtež;; crtež (ili: nacrt, skica) radi objašnjenja nekog činjeničnog stanja, radi očiglednog predstavljanje izvesnih odnosa, grafičko (ili: crtežno) predstavljanje nekog stanja, statistike, razmera itd.; presek, prosek, slika rada ili snage, plan; muz. note od pet linija; kod gnostičara: dva međusobno ukrštena trougla u kojima je upisano neko mistične ime boga, i koji su im služili kao amajlija (Solomonovo slovo).

Reč Dijagram napisana unazad: margajid

Dijagram se sastoji od 8 slova.

sta je Dijagram

Slično:
Šta znači Dijurnist(a) dnevničar....
Šta znači Dijurna dnevna plata ili nagrada, dnevnica....
Šta znači Dijecije vot. dvodome biljke, tj. one kod kojih jedna stabla nose s...
Šta znači Dijecezan vladika ili biskup dijeceze. ...
Šta znači Dijeceza gospodarstvo, uprava, uređenje; od Dioklecijana naziv za 1...
Šta znači Dijecan sa dva doma, dvodom. ...