Skip to main content

Dijalektologija značenje

šta znači Dijalektologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Dijalektologija (od grčke reči: dialektos, logia) filol. nauka o dijalektima.

Reč Dijalektologija sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч. диалектос, логиа) филол. наука о дијалектима.


Dijurnist(a) dnevničar....
Dijurna dnevna plata ili nagrada, dnevnica....
Dijecije vot. dvodome biljke, tj. one kod kojih jedna stabla nose samo muške,...
Dijecezan vladika ili biskup dijeceze. ...
Dijeceza gospodarstvo, uprava, uređenje; od Dioklecijana naziv za 14 glavnih ...
Dijecan sa dva doma, dvodom. ...
Sve reči na slovo d