Skip to main content

Dijalektologija

Šta znači Dijalektologija


Dijalektologija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Dijalektologija (od grčke reči: dialektos, logia) filol. nauka o dijalektima.

Reč Dijalektologija napisana unazad: ajigolotkelajid

Dijalektologija se sastoji od 15 slova.

sta je Dijalektologija

Slično:
Šta znači Dijurnist(a) dnevničar....
Šta znači Dijurna dnevna plata ili nagrada, dnevnica....
Šta znači Dijecije vot. dvodome biljke, tj. one kod kojih jedna stabla nose s...
Šta znači Dijecezan vladika ili biskup dijeceze. ...
Šta znači Dijeceza gospodarstvo, uprava, uređenje; od Dioklecijana naziv za 1...
Šta znači Dijecan sa dva doma, dvodom. ...