Skip to main content

Dijamant značenje

šta znači Dijamant

Na latinici: Definicija i značenje reči Dijamant (fr. diamant, latinski adamas, od grčke reči: adamas) mm. kristalisan ugljenik, najtvrđi, najgušći, najsjajniji i najskupoceniji dragi kamen, koji se može brusiti samo svojim sopstvenim prahom;tipografija: najsitnija vrsta štamparskih slova; fort. rov bez dna (veoma dubok) za sprečavanje upada neprijatelja u zaklon.

Reč Dijamant sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. диамант, лат. адамас, грч. адамас) мм. кристалисан угљеник, најтврђи, најгушћи, најсјајнији и најскупоценији драги камен, који се може брусити само својим сопственим прахом; тип. најситнија врста штампарских слова; форт. ров без дна (веома дубок) за спречавање упада непријатеља у заклон.


Dijurnist(a) dnevničar....
Dijurna dnevna plata ili nagrada, dnevnica....
Dijecije vot. dvodome biljke, tj. one kod kojih jedna stabla nose samo muške,...
Dijecezan vladika ili biskup dijeceze. ...
Dijeceza gospodarstvo, uprava, uređenje; od Dioklecijana naziv za 14 glavnih ...
Dijecan sa dva doma, dvodom. ...
Sve reči na slovo d