Skip to main content

Dijapazon

Šta znači Dijapazon


Dijapazon značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Dijapazon (od grčke reči: dia, pas sav) muz. kod Grka: oktava; danas: obim jednog glasa ili instrumenta; zvučna viljuška — mala metalna viljuška koja daje stalno utvrđen ton a.

Reč Dijapazon napisana unazad: nozapajid

Dijapazon se sastoji od 9 slova.

sta je Dijapazon

Slično:
Šta znači Dijurnist(a) dnevničar....
Šta znači Dijurna dnevna plata ili nagrada, dnevnica....
Šta znači Dijecije vot. dvodome biljke, tj. one kod kojih jedna stabla nose s...
Šta znači Dijecezan vladika ili biskup dijeceze. ...
Šta znači Dijeceza gospodarstvo, uprava, uređenje; od Dioklecijana naziv za 1...
Šta znači Dijecan sa dva doma, dvodom. ...