Skip to main content

Dijapazon značenje

šta znači Dijapazon

Na latinici: Definicija i značenje reči Dijapazon (od grčke reči: dia, pas sav) muz. kod Grka: oktava; danas: obim jednog glasa ili instrumenta; zvučna viljuška — mala metalna viljuška koja daje stalno utvrđen ton a.

Reč Dijapazon napisana unazad: nozapajiD i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. диа, пас сав) муз. код Грка: октава; данас: обим једног гласа или инструмента; звучна виљушка — мала метална виљушка која даје стално утврђен тон а.

Slično: 
Dijurnist(a) dnevničar....
Dijurna dnevna plata ili nagrada, dnevnica....
Dijecije vot. dvodome biljke, tj. one kod kojih jedna stabla nose samo muške,...
Dijecezan vladika ili biskup dijeceze. ...
Dijeceza gospodarstvo, uprava, uređenje; od Dioklecijana naziv za 14 glavnih ...
Dijecan sa dva doma, dvodom. ...
Sve reči na slovo d