Skip to main content

Dijapazon značenje

šta znači Dijapazon

Na latinici: Definicija i značenje reči Dijapazon (od grčke reči: dia, pas sav) muz. kod Grka: oktava; danas: obim jednog glasa ili instrumenta; zvučna viljuška — mala metalna viljuška koja daje stalno utvrđen ton a.

Reč Dijapazon sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. диа, пас сав) муз. код Грка: октава; данас: обим једног гласа или инструмента; звучна виљушка — мала метална виљушка која даје стално утврђен тон а.


Dijurnist(a) dnevničar....
Dijurna dnevna plata ili nagrada, dnevnica....
Dijecije vot. dvodome biljke, tj. one kod kojih jedna stabla nose samo muške,...
Dijecezan vladika ili biskup dijeceze. ...
Dijeceza gospodarstvo, uprava, uređenje; od Dioklecijana naziv za 14 glavnih ...
Dijecan sa dva doma, dvodom. ...
Sve reči na slovo d