Skip to main content

Dijaspora

Šta znači Dijaspora


Dijaspora značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Dijaspora (od grčke reči: diaspeiro rasipam, diaspora) rasipanje, rasutost, rasejanost; u Novom zavetu: Jevreji prognani iz Judeje i rasejani po drugim zemljama; u bratstvima: članovi koji stanuju odvojeno.

Reč Dijaspora napisana unazad: aropsajid

Dijaspora se sastoji od 9 slova.

sta je Dijaspora

Slično:
Šta znači Dijurnist(a) dnevničar....
Šta znači Dijurna dnevna plata ili nagrada, dnevnica....
Šta znači Dijecije vot. dvodome biljke, tj. one kod kojih jedna stabla nose s...
Šta znači Dijecezan vladika ili biskup dijeceze. ...
Šta znači Dijeceza gospodarstvo, uprava, uređenje; od Dioklecijana naziv za 1...
Šta znači Dijecan sa dva doma, dvodom. ...