Skip to main content

Dijaspora značenje

šta znači Dijaspora

Na latinici: Definicija i značenje reči Dijaspora (od grčke reči: diaspeiro rasipam, diaspora) rasipanje, rasutost, rasejanost; u Novom zavetu: Jevreji prognani iz Judeje i rasejani po drugim zemljama; u bratstvima: članovi koji stanuju odvojeno.

Reč Dijaspora napisana unazad: dijaspora i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. диаспеиро расипам, диаспора) расипање, расутост, расејаност; у Новом завету: Јевреји прогнани из Јудеје и расејани по другим земљама; у братствима: чланови који станују одвојено.

Slično: 
Dijurnist(a) dnevničar....
Dijurna dnevna plata ili nagrada, dnevnica....
Dijecije vot. dvodome biljke, tj. one kod kojih jedna stabla nose samo muške,...
Dijecezan vladika ili biskup dijeceze. ...
Dijeceza gospodarstvo, uprava, uređenje; od Dioklecijana naziv za 14 glavnih ...
Dijecan sa dva doma, dvodom. ...
Sve reči na slovo d