Skip to main content

Dubijum značenje

Šta znači Dubijum


Dubijum

latinica:

Definicija i značenje reči Dubijum (latinski dubium) sumnja; in dubio (latinski in dubio) u sumnji, u sumnjivom slučaju, u slučaju neizvesnosti.

Reč Dubijum napisana unazad: mujibud

Dubijum se sastoji od 7 slova.

sta je Dubijum

Slično:
Dubl-skul sp. vrsta uskog trkačkog čamca, skulera koji voze dva ves...
Dublirati udvojiti, udvajati, udvostručiti, udvostručavati; umnožiti...
Dublet l. dva primerka iste stvari u zbirci; 2. lažan dragi kamen...
Dubleza mašina za upredanje ; dubler...
Duble l. u bilijaru: udarac lopte s leđa, tako da se odbije od j...
Dublaža udvajanje, udvostručavanje; mor. drugo oblaganje broda dask...
Sve reči na slovo d