Skip to main content

Dubijum značenje

šta znači Dubijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Dubijum (latinski dubium) sumnja; in dubio (latinski in dubio) u sumnji, u sumnjivom slučaju, u slučaju neizvesnosti.

Reč Dubijum sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. дубиум) сумња; ин дубио (лат. ин дубио) у сумњи, у сумњивом случају, у случају неизвесности.


Dubl-skul sp. vrsta uskog trkačkog čamca, skulera koji voze dva veslača sa po...
Dublirati udvojiti, udvajati, udvostručiti, udvostručavati; umnožiti; postavi...
Dublet l. dva primerka iste stvari u zbirci; 2. lažan dragi kamen, dvostruk...
Dubleza mašina za upredanje ; dubler...
Duble l. u bilijaru: udarac lopte s leđa, tako da se odbije od jedne ivice...
Dublaža udvajanje, udvostručavanje; mor. drugo oblaganje broda daskama; tip....
Sve reči na slovo d