Skip to main content

Duble značenje

Šta znači Duble


Duble

latinica:

Definicija i značenje reči Duble (od francuske reči: double) l. u bilijaru: udarac lopte s leđa, tako da se odbije od jedne ivice i udari u drugu; 2. zlatni ili srebrni predmeti koji se sastoje od dva metala i kod kojih je samo spoljna prevlaka zlatna ili srebrna, dok glavnu masu sačinjava metal znatno manje vrednosti, metalna stvar pozlaćena ili posrebrene; 3. (od francuske reči: doublet) isti broj poena, bodova pri kockanju.

Reč Duble napisana unazad: elbud

Duble se sastoji od 5 slova.

sta je Duble

Slično:
Dubl-skul sp. vrsta uskog trkačkog čamca, skulera koji voze dva ves...
Dublirati udvojiti, udvajati, udvostručiti, udvostručavati; umnožiti...
Dublet l. dva primerka iste stvari u zbirci; 2. lažan dragi kamen...
Dubleza mašina za upredanje ; dubler...
Duble l. u bilijaru: udarac lopte s leđa, tako da se odbije od j...
Dublaža udvajanje, udvostručavanje; mor. drugo oblaganje broda dask...
Sve reči na slovo d