Skip to main content

Dublaža značenje

Šta znači Dublaža


Dublaža

latinica:

Definicija i značenje reči Dublaža (od francuske reči: doublage) udvajanje, udvostručavanje; mor. drugo oblaganje broda daskama; tipografija: pogrešno dvostruko slaganje jedne reči ili celog reda; upredanje svile.

Reč Dublaža napisana unazad: ažalbud

Dublaža se sastoji od 7 slova.

sta je Dublaža

Slično:
Dubl-skul sp. vrsta uskog trkačkog čamca, skulera koji voze dva ves...
Dublirati udvojiti, udvajati, udvostručiti, udvostručavati; umnožiti...
Dublet l. dva primerka iste stvari u zbirci; 2. lažan dragi kamen...
Dubleza mašina za upredanje ; dubler...
Duble l. u bilijaru: udarac lopte s leđa, tako da se odbije od j...
Dublaža udvajanje, udvostručavanje; mor. drugo oblaganje broda dask...
Sve reči na slovo d