Skip to main content

Dublet značenje

šta znači Dublet

Na latinici: Definicija i značenje reči Dublet (fr. doublet) l. dva primerka iste stvari u zbirci; 2. lažan dragi kamen, dvostruki kamen od kristala između čijih pola leži jedna folija; 3. vrsta karanfila čija je glavna boja prevučena dugim prugama druge boje; 4. gram. reči istog korena, istovetne po značenju a vrlo malo različne po glasovnom sklopu, npr.: čuli-ti — ću liti (uši), muha — muva, dovoziti — dovažati itd.; 5. muz. orguljski registar, za oktavu viši od principala; 6. lovački: napraviti dublet iz dvocevke dve zverke oboriti neposredno jednu za drugom.

Reč Dublet sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. доублет) л. два примерка исте ствари у збирци; 2. лажан драги камен, двоструки камен од кристала између чијих пола лежи једна фолија; 3. врста каранфила чија је главна боја превучена дугим пругама друге боје; 4. грам. речи истог корена, истоветне по значењу а врло мало различне по гласовном склопу, нпр.: чули-ти — ћу лити (уши), муха — мува, довозити — доважати итд.; 5. муз. оргуљски регистар, за октаву виши од принципала; 6. лов. направити дублет из двоцевке две зверке оборити непосредно једну за другом.


Dubl-skul sp. vrsta uskog trkačkog čamca, skulera koji voze dva veslača sa po...
Dublirati udvojiti, udvajati, udvostručiti, udvostručavati; umnožiti; postavi...
Dublet l. dva primerka iste stvari u zbirci; 2. lažan dragi kamen, dvostruk...
Dubleza mašina za upredanje ; dubler...
Duble l. u bilijaru: udarac lopte s leđa, tako da se odbije od jedne ivice...
Dublaža udvajanje, udvostručavanje; mor. drugo oblaganje broda daskama; tip....
Sve reči na slovo d