Skip to main content

Dubl-skul značenje

šta znači Dubl-skul

Na latinici: Definicija i značenje reči Dubl-skul (eng. double-scull)sport: vrsta uskog trkačkog čamca, skulera koji voze dva veslača sa po dva vesla.

Reč Dubl-skul sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (енг. доубле-сцулл) сп. врста уског тркачког чамца, скулера који возе два веслача са по два весла.


Dubl-skul sp. vrsta uskog trkačkog čamca, skulera koji voze dva veslača sa po...
Dublirati udvojiti, udvajati, udvostručiti, udvostručavati; umnožiti; postavi...
Dublet l. dva primerka iste stvari u zbirci; 2. lažan dragi kamen, dvostruk...
Dubleza mašina za upredanje ; dubler...
Duble l. u bilijaru: udarac lopte s leđa, tako da se odbije od jedne ivice...
Dublaža udvajanje, udvostručavanje; mor. drugo oblaganje broda daskama; tip....
Sve reči na slovo d