Skip to main content

Dubl-skul značenje

Šta znači Dubl-skul


Dubl-skul

latinica:

Definicija i značenje reči Dubl-skul (eng. doublescull) sport: vrsta uskog trkačkog čamca, skulera koji voze dva veslača sa po dva vesla.

Reč Dubl-skul napisana unazad: luks-lbud

Dubl-skul se sastoji od 9 slova.

sta je Dubl-skul

Slično:
Dubl-skul sp. vrsta uskog trkačkog čamca, skulera koji voze dva ves...
Dublirati udvojiti, udvajati, udvostručiti, udvostručavati; umnožiti...
Dublet l. dva primerka iste stvari u zbirci; 2. lažan dragi kamen...
Dubleza mašina za upredanje ; dubler...
Duble l. u bilijaru: udarac lopte s leđa, tako da se odbije od j...
Dublaža udvajanje, udvostručavanje; mor. drugo oblaganje broda dask...
Sve reči na slovo d