Skip to main content

Dublirati značenje

Šta znači Dublirati


Dublirati

latinica:

Definicija i značenje reči Dublirati (od francuske reči: doubleur) udvojiti, udvajati, udvostručiti, udvostručavati; umnožiti; postaviti (haljinu), metnuti postavu (otuda: dublštof, materijal za postavu); bilijar: udariti loptu tako da se od jedne ivice odbije i dođe do druge; mor. oploviti, obići (npr. greben); vojska: ugurati u borbenu liniju; tekstil: prerađivati više konaca ili traka u jednu celinu na dublirmašini;u juvelirstvu: spajati dva kamena u jednu celinu; zamenjivati glavnog glumca na filmu u opasnim situacijama.

Reč Dublirati napisana unazad: itarilbud

Dublirati se sastoji od 9 slova.

sta je Dublirati

Slično:
Dubl-skul sp. vrsta uskog trkačkog čamca, skulera koji voze dva ves...
Dublirati udvojiti, udvajati, udvostručiti, udvostručavati; umnožiti...
Dublet l. dva primerka iste stvari u zbirci; 2. lažan dragi kamen...
Dubleza mašina za upredanje ; dubler...
Duble l. u bilijaru: udarac lopte s leđa, tako da se odbije od j...
Dublaža udvajanje, udvostručavanje; mor. drugo oblaganje broda dask...
Sve reči na slovo d